Zašto reducirati otpad?

Strautmann strojevi za reduciranje (baliranje) otpada su jednostavni za instaliranje izravno na mjestu gdje se otpad proizvodi. Njihovom upotrebom nestaje materijal koji se nalazio raspršen uokolo, jednostavno ga se ubacuje u otvor stroja za baliranje, stvarajući tako urednu i čistu okolinu te povećanje radnog prostora. Na taj način se unapređuje proces rada i značajno smanjuje količina otpada kao i troškovi zbrinjavanja. Rukovanje sa Strautmann strojem za baliranje vrlo je jednostavno, u isto vrijeme osigurava vam proizvod (balu) koji je pogodan za daljnju upotrebu/prodaju obzirom da u potpunosti zadovoljava propisane zahtjeve.

Što to znači Bala za direktnu prodaju

Bale koje se proizvode su odgovarajućih dimenzija, težine i čvrstoće koje zahtijeva prerađivačka industrija. Bale proizvedene ovim strojevima u skladu su s propisima i kao takve automatski spremne za direktnu prodaju specijaliziranim prerađivačima. Naime, ukoliko bale nisu proizvedene u skladu s propisima koje zahtijeva prerađivač, ponovno ih se mora balirati što ujedno stvara dodatne troškove. Prerađivačke industrije preuzimaju bale koje odgovaraju propisanim standardima i kao takve veće su otkupne vrijednosti i značajno smanjuju troškove.

Vrijeme potrebno za rukovanje otpadom

U prerađivačkoj industriji folija i karton predstavljaju vrlo čest otpadni materijal. Karakteristika gotovo svih tvrtki je da sav nastali otpad odlažu u kontejnere ili spremnike. Prenošenje otpada od mjesta gdje nastaje do mjesta gdje se odlaže vrlo često djelatnicima oduzima puno vremena. Osim toga, vrlo često je potrebno koristiti viličare i neke druge uređaje koji prvotno nisu namijenjeni za rukovanje s otpadom. Problem predstavlja i rasuti otpad koji ostavlja dojam sveukupne neurednosti. Otpad većeg volumena zahtjeva više prostora za skladištenje.

VIŠE VREMENA ZA USPJEŠNO POSLOVANJE, MANJE ZA ORGANIZACIJU RADA

Instalacija strojeva za baliranje u neposrednoj blizini nastajanja otpada smanjiti će vrijeme potrebno za uklanjanje istih na minimum. Osim toga, skladištenje takvih komprimiranih bala zahtijeva puno manje prostora. Prethodni način odlaganja otpada ostavljao je općenitu sliku neurednosti , ali sada možete postati uredniji što u konačnici ostavlja pozitivan dojam na Vaše poslovanje. Vašem osoblju uštedjeti ćete mnogo vremena kako bi se mogli posvetiti svojoj djelatnosti. Viličare i druga radna pomagala više nećete morati koristiti za prijevoz otpada. Korištenje strojeva za baliranje vrlo je jednostavno uključiti u proces obavljanja drugih poslova i na taj način ćete značajno doprinijeti sveukupnom uspjehu.