Kompanije Malagrow Kft i Hamburger Recycling ENS d.o.o. Vas pozivaju na prezentaciju strojeva koji se koriste za gospodarenje otpadom koji nastaje u procesima Vašeg poslovanja. Predstavit ćemo Vam široku paletu strojeva za kompaktiranje i baliranje, a koji od Vašeg otpada stvaraju kompaktnu sirovinu za daljnju obradu.

Lokacija:
Hamburger Recycling Ens d.o.o. Sveta Helena 167
10382 Donja Zelina
Croatia

Prezentacija će se održati u četvrtak 09.05.2019, i u petak 10.05.2019.
Za besplatno sudjelovanje, potrebna je prethodna registracija na e-mail

Snježana Kekelj
Telefon:
00 385 99 338 1879
Email: snjezana.kekelj@hamburger-ens.hr
Web: www.hamburger-recycling.com

Boris Laslo
Telefon:
00 386 41 300 435
Email: boris.laslo@malagrow.hu
Web: www.malagrow.hr

Registracija na event

MALAGROW Kft. - CROATIA