Ravnanje z odpadki v nakupovalnih centrih

 

Ravnjanje z komunalnimi odpadki povzroča velike težave na mestih, kjer so se stroški odvoza teh v zadnjem obdobju bistveno povečali. Sistem kompaktiranja neposredno v vaš zabojnik se uporablja več let in se je izkazal kot odlična rešitev pri zmanjševanju volumna vaših odpadkov. Z uporabo kompaktorjev Strautmann RC1100 in MT240 boste zmanjšali prostornino vaših odpadkov do 75%,ne da bi pri tem dosegli največjo obremenitev vaših zabojnikov. V nadaljevanju vam ponujamo BAGPRESS kompaktor, ki je odlična rešitev za kompaktiranje v vreče. Podjetja se pogostokrat odločijo za ti. ˝vrečni˝ sistem baliranja in odvoza v večjih kontejnerjih.

Težave:

  • visoki stroški odvoza komunalnih odpadkov
  • reciklažni odpadki (papír, plastika, PET embalaža, folija)

3 dejavniki, ki določajo višino stroškov odvoza komunalnih odpadkov:

  • količina odpadkov
  • število zabojnikov
  • stroški izpraznitve

Visoki stroški rokovanja z odpadki so najpogostejše težave, ki se pojavijo v nakupovalnih centrih. Iz izkušenj vemo, da ti stroški lahko dosežejo višino tudi do več tisoč evrov mesečno.

Kot rešitev za nadomestitev presskontejnerjev vam ponujamo gospodarnejšo različico, kompaktor RC1100.

Kot uspešno rešitev vam ponujamo število pohval in referenc večjih nakupovalnih centrov in institucij iz Budimpešte in drugih večjih Evropskih mest. Kazalniki uspešnosti dokazujejo, da so pri uporabi tega kompaktorja privarčevali mesečno tudi do 2.700,00 EUR. Takšen privarčevani znesek lahko namenite za druge koristne namene.

Zaradi raznolikosti zahtev se našim partnerjem posvetimo individualno in tako ponudimo najboljšo rešitev za  vsakemga posebej.

Rokovanje z komunalnimi in reciklažnimi odpadki je najgospodarnejše, če se jim celovitno posvetimo, ne pa samo delno.

Za zmanjšanje stroškov odvoza priporočamo baliranje in ne kompaktiranje v zabojnike. Je gospodarnejši in varčnejši način rokovanja z odpadki.

Za skladiščenje in odvoz odpadkov je potrebno dosti manj prostora.

Največ denarja boste privarčevali, če boste odpadke obdelali neposredno na mestu, kjer ti nastanejo.

 

PONUDA. Tražite za ponudu!

 

MALAGROW Kft. - CROATIA