U ponudi strojevi namjenjeni za korištenje u ugostiteljstvu, hotelirstvu, kampovima, koju nude puno inovacija na području gospodarenja otpadom :

 • izbjegavanje neugodnih mirisa
 • stvaranje uređenog okoliša
 • mogućnost zarade iz naslova otpada
 • ugodne opcije financiranja
 • brzi povratak investicije
 • jednostavno rukovanje
 • kontrola nad količinama otpadnog materiala
 • minimalna upotrijeba radne snage
 • smanjenje utječaja na okoliš, smanjenje emisija CO2

Kompaktor u mobilnoj izvedbi!

Kompaktira odpad direktno u 1100/770/660 litarni spremnik i tako smanji volumen otpadnog materiala do 75 %. Inovativna mobilna izvedba omogučava kompaktiranje otpadnog materiala na različitim mjestima.

Jednostavno korištenje stroja, koji se može instalirati na male traktore, koje upotrebljavaju u kempovima. Stroj, priključen na traktorsku hidrauliku smanji volumen otpada do 75 %.

Opcionalno mogučnost ugradnja elektromotora, kojeg možete priključiti na elektriku na razpoložljivim mjestima u kempovima.

Jednostavno i higiensko rukovanje. Zahvaljujoč modernom dizajnu kontejner se neće oštetit i praznjenje kontejnera je vrlo jednostavno.

Tehnićki opis :

 • Dimenzije : 2105 mm x 960 mm x 1300 mm
 • Težina/masa : 270 kg
 • Transportna visina : 1580 mm
 • Potisna snaga : 4 tona

MALAGROW Kft. - CROATIA