Nevarni odpadki

 

Posledica uporabe dinamično razvijajočih tehnologij v tovarnah in delavnicah, je nastajanje vrste nevarnih odpadkov ( npr. barve, laki, kemikalije, olja, električni odpad, avtomobilske baterije, …). Ravnanje z temi odpadki je zelo odgovorno in zahteva veliko znanja in izkušenj na področju ravnanja z njimi. Zakono predpisuje zelo stroge zahteve za ustreznost skladiščenja nevarnih odpadkov.

Največji delež nevarnih odpadkov predstavljajo z oljem onesnaženi odpadki. Ločevanje odpadnih olij, oljnih filtrov, krp prepojenih z oljem, rezervnih delov od ostalih odpadkov na veliko mestih še zdaleč ni urejeno. Mešanje teh odpadkov z komunalnimi je STROGO PREPOVEDANO! To se nanaša tudi na odpadke kot so barve, laki, razredčila in lepila. Poleg ločenega zbiranja teh odpadkov je treba poskrbeti tudi za njihovo varno uničenje.

Za varno ločevanje in kompaktiranje nevarnih odpadkov vam ponujamo tehnologijo stiskanja v vreče, ki omogoča sodobno in higensko varno rokovanje z nevarnimi odpadki.

 

PONUDA. Tražite za ponudu!

 

MALAGROW Kft. - CROATIA